Цэс

Сурагчийн булан

ДОРНОД АЙМАГ ХЭРЛЭН СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 8 ДУГААР СУРГУУЛИЙН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД СУРАГЧДЫН ДУНД ХИЧЭЭЛЛЭХ ДУГУЙЛАН СЕКЦИЙН СУДАЛГАА
“Төрийн дуулалыг анги хамт олноороо дуулах” уралдаанаас…
“Төрийн дуулалыг анги хамт олноороо дуулах” уралдаанд идэвхтэй оролцсон сургуулийн нийт ангийн сурагчид, анги удирдсан багш нартаа талархая
Загварын шоу 2017
Сурагчийн буланд
Тест пост 3 Тест пост 3 Тест пост 3 Тест пост 3 Тест пост 3 Тест пост 3 Тест пост 3 Тест пост 3 Тест пост 3 Тест пост 3 Тест пост 3 Тест пост 3 Тест пост [...]