Цэс

Дугуйлан, секц

Хүнсний тeхнологиийн сэдвээр 7р ангиудын дунд тайлант хичээлдээ идэвхитэй оролцсон сурагчдадаа баярлалаа.
Зураг технологийн багш Д.Намсрай
Дугуйлан