Цэс

Дугуйлан, секц

ДОРНОД АЙМАГ ХЭРЛЭН СУМЫН ЕБ-ЫН 8 ДУГААР СУРГУУЛИЙН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД АЖИЛЛАЖ БУЙ ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН СУДАЛГАА
ДОРНОД АЙМАГ ХЭРЛЭН СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 8 ДУГААР СУРГУУЛИЙН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД СУРАГЧДЫН ДУНД ХИЧЭЭЛЛЭХ ДУГУЙЛАН СЕКЦИЙН СУДАЛГАА
2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД СУРАГЧДЫН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Хүнсний тeхнологиийн сэдвээр 7р ангиудын дунд тайлант хичээлдээ идэвхитэй оролцсон сурагчдадаа баярлалаа.
Зураг технологийн багш Д.Намсрай
Дугуйлан