Цэс

Эцэг эхийн булан

ДОРНОД АЙМАГ ХЭРЛЭН СУМЫН ЕБ-ЫН 8 ДУГААР СУРГУУЛИЙН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД АЖИЛЛАЖ БУЙ ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН СУДАЛГАА
ДОРНОД АЙМАГ ХЭРЛЭН СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 8 ДУГААР СУРГУУЛИЙН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД СУРАГЧДЫН ДУНД ХИЧЭЭЛЛЭХ ДУГУЙЛАН СЕКЦИЙН СУДАЛГАА
2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД СУРАГЧДЫН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 8 ДУГААР СУРГУУЛИЙН “ЭЦЭГ ЭХ ЗОХИЦУУЛАГЧ” НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
Эцэг эх зохицуулагч нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд төлөвлөгөө боловсруулан, хуваарь гаргаж 2018.09.10 ны өдрөөс эхлэн тус арга хэмжээнд хамруулаад байна. [...]
ДОРНОД АЙМАГ ХЭРЛЭН СУМЫН 8 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДИЙН ДУНД “ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ТӨЛӨВШИЛД ЭЦЭГ ЭХИЙН ОРОЛЦОО” ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
2018-2019 оны хичээлийн жилийн хугацаанд сургуулийн сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажиллах эцэг эхийн нэгдсэн хурал, “Хүүхдийн [...]
“Миний сонголт – Миний ирээдүй” уулзалт ярилцлага
“Миний сонголт – Миний ирээдүй” 12 дугаар ангийн сурагчид, эцэг эхчүүд, мэргэжлийн багш нартай хамтарсан уулзалт амжилттай зохион [...]
6-7*-р ангийн тайлант өдөрлөг амжилттай боллоо.
6.7 дугаар ангийн анги удирдсан багш нар сурагчид маань эцэг эхдээ 2017-2018 оны хичээлийн жилийн үйл ажиллагаагаа амжилттай тайлагналаа. Эцэг эхийн [...]
Тоон мэдээлэл
Эцэг эхийн булан
ЭЦЭГ ЭХЧҮҮД ЭНД САНАЛ ХҮСЭЛТЭЭ БИЧНЭ