Цэс

Танилцуулга

Тоон мэдээлэл
БАГШ ХӨГЖЛИЙН ТӨВ
Аймгийн засаг даргын A/100 захирамжаар  2016 онд хичээлийн “А” байранд 12314280 төгрөгийн, 2017 онд хичээлийн “Б” байранд 7515000 “ төгрөгийн [...]
ОРОС ХЭЛНИЙ ЛИНГАФОНЫ КАБИНЕТ
Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын засаг дарга буюу Чойбалсан хотын захирагчийн санаачилгаар Хэрлэн сумын 8 дугаар сургуулийг түшиглэн ОРОС ХЭЛНИЙ ЛИНГАФОНЫ [...]
Сургуулийн гаднах гэрэлтүүлэг
Захиргаа аж ахуйн нэгдэл
Зорилго: Сургалтын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад бүх талаар анхаарч эрүүл, аюулгүй орчинд сурч боловсрох орчин бүрдүүлэхэд оршино. ЗАА нэгдэл нь захирал [...]
Нийгмийн ухааны ЗАН
НУЗАНэгдлийн зорилго: Хүүхэд нэг бүрийн хөгжлийг түүх соёлын мэдлэг, эрүүл мэнд, гоо зүйн мэдрэмж, амьдрах арга ухааны чиглэлээр багш бүрийн бүтээлч [...]
Удирдлагын мэдээлэл
Сургуулийн захирал: М.Наранжаргал 99099341 Naranjaa_6@yahoo.com Сургалтын менежер: А.Мөнхжаргал 89336088 moogii75edu@yahoo.com Сургалтын менежер: Ө.Ганзул [...]
Байгууллагын түүх
Дорнод аймгийн АДХГЗ-ны 1991-07-29-ний 58 тоот тогтоолоор 928 хүүхдийн хүчин чадалтай тус сургуулийг байгуулах шийдвэр 1991-12-03 –ны өдөр 768 хүүхдийн [...]
Танилцуулга
Тус сургууль нь Дорнод аймгийн төв одоогоор Хэрлэн сумын 7 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт Ч.Очиржав даргатай монгол барилгачдын барьсан сургууль юм. Манай [...]
Хүмүүнлэгийн ухааны ЗАН
Нэгдлийн хамт олны зорилго: Эх хэлээрээ болон гадаад хэлээр хүүхэд нэг бүр өөрийн санаа бодлоо чөлөөтэй ярьж сурах ХУНэгдлийн хамт олон нь 19 багштай. [...]