Цэс

Танилцуулга

ДОРНОД АЙМАГ ХЭРЛЭН СУМЫН ЕБ-ЫН 8 ДУГААР СУРГУУЛИЙН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД АЖИЛЛАЖ БУЙ ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН СУДАЛГАА
ДОРНОД АЙМАГ ХЭРЛЭН СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 8 ДУГААР СУРГУУЛИЙН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД СУРАГЧДЫН ДУНД ХИЧЭЭЛЛЭХ ДУГУЙЛАН СЕКЦИЙН СУДАЛГАА
ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 8 ДУГААР СУРГУУЛИЙН “ ЖАРГАЛАН КАФЕ”-НЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАНИЛЦУУЛГА
Сургуулийн орчинд сурагчдын нас, бие бялдрын онцлог, хэрэгцээнд тохирсон чанар, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан хоол, хүнсний бүтээгдэхүүнээр үйлчлэх ажлын [...]
Тоон мэдээлэл
БАГШ ХӨГЖЛИЙН ТӨВ
Аймгийн засаг даргын A/100 захирамжаар  2016 онд хичээлийн “А” байранд 12314280 төгрөгийн, 2017 онд хичээлийн “Б” байранд 7515000 “ төгрөгийн [...]
ОРОС ХЭЛНИЙ ЛИНГАФОНЫ КАБИНЕТ
Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын засаг дарга буюу Чойбалсан хотын захирагчийн санаачилгаар Хэрлэн сумын 8 дугаар сургуулийг түшиглэн ОРОС ХЭЛНИЙ ЛИНГАФОНЫ [...]
Сургуулийн гаднах гэрэлтүүлэг
Захиргаа аж ахуйн нэгдэл
Зорилго: Сургалтын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад бүх талаар анхаарч эрүүл, аюулгүй орчинд сурч боловсрох орчин бүрдүүлэхэд оршино. ЗАА нэгдэл нь захирал [...]
Нийгмийн ухааны ЗАН
НУЗАНэгдлийн зорилго: Хүүхэд нэг бүрийн хөгжлийг түүх соёлын мэдлэг, эрүүл мэнд, гоо зүйн мэдрэмж, амьдрах арга ухааны чиглэлээр багш бүрийн бүтээлч [...]
Удирдлагын мэдээлэл
Сургуулийн захирал: М.Наранжаргал 99099341 Naranjaa_6@yahoo.com Сургалтын менежер: А.Мөнхжаргал 89336088 moogii75edu@yahoo.com Сургалтын менежер: Ө.Ганзул [...]