Цэс

Танилцуулга

Байгууллагын түүх
Дорнод аймгийн АДХГЗ-ны 1991-07-29-ний 58 тоот тогтоолоор 928 хүүхдийн хүчин чадалтай тус сургуулийг байгуулах шийдвэр 1991-12-03 –ны өдөр 768 хүүхдийн [...]
Танилцуулга
Тус сургууль нь Дорнод аймгийн төв одоогоор Хэрлэн сумын 7 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт Ч.Очиржав даргатай монгол барилгачдын барьсан сургууль юм. Манай [...]
Хүмүүнлэгийн ухааны ЗАН
Нэгдлийн хамт олны зорилго: Эх хэлээрээ болон гадаад хэлээр хүүхэд нэг бүр өөрийн санаа бодлоо чөлөөтэй ярьж сурах ХУНэгдлийн хамт олон нь 19 багштай. [...]
Бага ангийн ЗАН
Бага ангийн заах аргын нэгдэл нь 2016 – 2017 оны хичээлийн жилд 22 багш, 22 бүлэгтэй, 705 сурагчтайгаар сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагаагаа явуулж [...]
Байгалийн ухааны ЗАН
2016-2017 оны хичээлийн жилд 15 багштайгаар үйл ажиллагаа зохион байгуулж, математикийн багш М.Оюунзул ахлан ажиллаж байна. Нийт багшийн 80% нь мэргэжлийн [...]