Цэс

Цахим хичээлийн сан

Судалгаат хичээл-Технологи
8-р ангийн охидуудын дунд ХООЛ БОЛОВСРУУЛАХ ТЕХНОЛОГИ сэдвийн хүрээнд технологийн багш Наранцэцэг багш үзүүлэх хичээлийг амжилттай зохион явууллаа.
Хичээлтэй танилцана уу
Хичээлээ байршуулна уу