Цэс

Өдөр тутмын архив: 2019-02-12

Багш, ажилчдын “Цасны баяр-2019”
суурь боловсролын багш нарт мэдээллийн технологийн сургалт амжилттай зохион явууллаа.
Jica болон боловсролын яамнаас зохион байгуулсан суурь боловсролын багш нарт мэдээллийн харилцаа холбооны ахисан түвшиний сургалтыг сурагч багшаар [...]
Сурагчдын амралтын хугацаанд явагдсан эрүүл мэндын аяны үйл явцаас…
аймгийн эрдэм шинжилгээний илтгэлийн уралдаанд багш Х.Алтанцэцэг тэргүүн байр эзэлсэн байна.
Багшийн хөгжил-сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүний хэрэглээ сэдэвт -2019 оны эрдэм шинжилгээний хурлын 2 дугаар шатанд нийгмийн ухааны багш [...]