Цэс

Өдөр тутмын архив: 2019-02-27

3 ДУГААР БҮСИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДЫН “БАГШИЙН ХӨГЖИЛ-2019” ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.
Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн чанар, боловсролын үйлчилгээний үр ашгийг дээшлүүлэх, сургуулиудын хамтын өсөлт , хөгжлийг нэмэгдүүлэх чиг хандлагад [...]