Цэс

Байгалийн ухааны ЗАН

2017-03-11 - Танилцуулга
Байгалийн ухааны ЗАН

2016-2017 оны хичээлийн жилд 15 багштайгаар үйл ажиллагаа зохион байгуулж, математикийн багш М.Оюунзул ахлан ажиллаж байна. Нийт багшийн 80% нь мэргэжлийн зэрэгтэй бөгөөд үүнээс  33,3% нь тэргүүлэх багш,  46,4% нь  заах аргач багш  зэрэгтэй. 3-5 дахь жилдээ ажиллаж байгаа 3 багш байна2016-2017 оны хичээлийн жилд 15 багштайгаар үйл ажиллагаа зохион байгуулж, математикийн багш М.Оюунзул ахлан ажиллаж байна. Нийт багшийн 80% нь мэргэжлийн зэрэгтэй бөгөөд үүнээс  33,3% нь тэргүүлэх багш,  46,4% нь  заах аргач багш  зэрэгтэй. 3-5 дахь жилдээ ажиллаж байгаа 3 багш байна.

Зорилго:  Багшийн ёс зүйн хэм хэмжээг чандлан сахиж, аливаад хандах хандлагыг сайжруулан,  аймаг, бүс, улсаас зохион байгуулж буй уралдаан тэмцээнүүдэд амжилттай оролцож, бүтээлч, тэргүүний хамт олон болоход оршино.

Амжилт:

Хариулт үлдээх