Цэс

Бага ангийн ЗАН

2017-03-11 - Танилцуулга
Бага ангийн ЗАН

Бага ангийн заах аргын нэгдэл нь 2016 – 2017 оны хичээлийн жилд 22 багш, 22 бүлэгтэй, 705 сурагчтайгаар сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагаагаа явуулж байна.Бага ангийн заах аргын нэгдэл нь 2016 – 2017 оны хичээлийн жилд 22 багш, 22 бүлэгтэй, 705 сурагчтайгаар сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Бага боловсролын зорилгыг “Эх хэлээрээ уншиж бичих чадвартай, бүтээлч, эрүүл чийрэг хамт олон байж амжилтаа ахиулна.” гэж тодорхойлон хүүхэд бүрийн авьяас, сонирхол хувь шинжийг нээдэг, хөгжүүлдэг, дэмждэг, хүүхэд бүртэй ажилладаг арга зүй, технологийг бий болгож, нэг ч хүүхдийг орхигдуулалгүйгээр сургахыг зорин үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг  5 чиглэлээр боловсруулан хэрэгжүүлж байна.

Зорилт:

БАЗАН-ийн бүтэц, зохион байгуулалт /ЗАН-ийн ахлагч У.Улаанхүүхэн/

Хариулт үлдээх