Цэс

Хүмүүнлэгийн ухааны ЗАН

2017-03-11 - Танилцуулга
Хүмүүнлэгийн ухааны ЗАН

Нэгдлийн хамт олны зорилго:
Эх хэлээрээ болон гадаад хэлээр хүүхэд нэг бүр өөрийн санаа бодлоо чөлөөтэй ярьж сурах

ХУНэгдлийн хамт олон нь 19 багштай. 2016-2017 оны хичээлийн жилд Монгол хэлний 7, Англи хэлний 10, Орос хэлний 2 багштай ажиллаж байна. Тус нэгдлийн хамт олноос МУ-ын Тэргүүлэх зэрэгтэй багш 4, Заах аргач зэрэгтэй багш 14, АБТАжилтан цолтой 3 багш, Магистр зэрэгтэй багш 8 байна.

Хариулт үлдээх