Цэс

Байгууллагын түүх

2017-03-14 - Танилцуулга

Дорнод аймгийн АДХГЗ-ны 1991-07-29-ний 58 тоот тогтоолоор 928 хүүхдийн хүчин чадалтай тус сургуулийг байгуулах шийдвэр 1991-12-03 –ны өдөр 768 хүүхдийн хүчин чадалтайгаар ашиглалтанд орж, ёургалт хүмүүжлийн ажлаа 800 гаруй сурагч, 40-өөд багш, 20 гаруй ажилтан, ажилчидтайгаар эхлүүлж байсан. Дорнод аймгийн АДХГЗ-ны 1991-07-29-ний 58 тоот тогтоолоор 928 хүүхдийн хүчин чадалтай тус сургуулийг байгуулах шийдвэр 1991-12-03 –ны өдөр 768 хүүхдийн хүчин чадалтайгаар ашиглалтанд орж, ёургалт хүмүүжлийн ажлаа 800 гаруй сурагч, 40-өөд багш, 20 гаруй ажилтан, ажилчидтайгаар эхлүүлж байсан.  1999, 2004 ОНД  “АЙМГИЙН ТЭРГҮҮНИЙ СУРГУУЛЬ” 2001, 2004 ОНД “ГЭМТ ХЭРЭГ, ХЭВ ЖУРМЫН ЗӨРЧИЛГҮЙ ХАМТ ОЛОН” 2002 ОНД ЗҮҮН БҮСИЙН “БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ЁУРГУУЛЬ” 2005 ОНД “ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИГЧ БАЙГУУЛЛАГА” 2005 ОНД МУ-ЫН ШИЛДЭГ МЕНЕЖМЕНТТЭЙ ЕРӨНХИЙ СУРГУУЛИЙН “ТОП СУРГУУЛЬ” 2005 ОНД МУЗН-ИЙН “НИЙГҮҮЛСЭНГҮЙ ҮЙЛСТ ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ХАМТ ОЛОН” 2006 ОНД МУИС –ИЙН “КЛИНИК СУРГУУЛЬ” 2006 ОНД ОЛОН УЛСЫН БОЛОВСРОЛ САНГИЙН “ЁС ЗҮЙН ЗАГВАР СУРГУУЛЬ” 2007 ОНД БЁШУЯ, БҮТ –ӨӨС “ШИЛДЭГ ҮНЭЛГЭЭТЭЙ СУРГУУЛЬ” 2014 ОНД “ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДЭД ЭЭЛТЭЙ БАЙГУУЛЛАГА ЦОМ” 2016 ОНД ЭЕШ-ЫН ДҮНГЭЭР АЙМАГТАА 2 ДУГААР БАЙР 2016 ОНД ЭЕШ-ЫН УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ТОП-20 СУРГУУЛИЙН НЭГЭЭР ШАЛГАРСАН.

Хариулт үлдээх