Цэс

Захиргаа аж ахуйн нэгдэл

2017-07-01 - Танилцуулга
Захиргаа аж ахуйн нэгдэл

Зорилго: Сургалтын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад бүх талаар анхаарч эрүүл, аюулгүй орчинд сурч боловсрох орчин бүрдүүлэхэд оршино.
ЗАА нэгдэл нь захирал , сургалтын менежер 3, нийгмийн ажилтан 2, нягтлан бодогч 1, нярав 1, архив бичиг хэрэг 1, номын санч 1, эмч 1, цахилгаанчин 1, тогооч 4, үйлчлэгч 8, жижүүр 8 нийт 32 ажилтантай.
Шагнал урамшуулал: БТА 3, Аймгийн тэргүүний ажилтан 3, Аймгийн жуух 3, Хотын жуух 6, байгууллагын тэргүүний ажилтан 6 тус тус байна

Хариулт үлдээх