Цэс

БАГШ ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

2017-10-03 - Танилцуулга
БАГШ ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

Аймгийн засаг даргын A/100 захирамжаар  2016 онд хичээлийн “А” байранд 12314280 төгрөгийн, 2017 онд хичээлийн “Б” байранд 7515000 “ төгрөгийн санхүүжилтээр  аймгийн хөгжлийн сангийн дэмжлэгээр    “Багш хөгжлийн төв ”-ийг  байгуулан  багшийн  мэргэжил, ур чадварыг сайжруулах , багшлах арга зүйд суралцах, ажлын байран дээрээ тасралтгүй хөгжих нөхцөл боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

Багш хөгжлийн төвтэй болсноор багш нарт дараах ахиц  гарч  байна.

8 дугаар сургуулийн “Багш хөгжлийн төв” хичээлийн Б байр

Материал үнэт зүйлийн нэр, зэрэг, дугаар Код Хэмжих нэгж Нэг бүрийн үнэ Хүлээн авсан
Тоо Дүн
1 Багш ширээ – БХТөв – Б байр 00003298 ш 200000.00 14.00 2800000.00
2 Номын тавиур – БХТөв – Б байр 00003299 ш 285000.00 2.00 570000.00
3 Файлын төмөр шүүгээ – БХТөв – Б байр 00003300 ш 270000.00 3.00 810000.00
4 Хувцасны шүүгээ  – БХТөв – Б байр 00003301 ш 250000.00 3.00 750000.00
5 Уулзалтын ширээ  – БХТөв – Б байр 00003302 ш 600000.00 1.00 600000.00
6 Мини хөргөгч  – БХТөв – Б байр 00003306 ш 250000.00 1.00 250000.00
7 Печь  – БХТөв – Б байр 00003304 ш 250000.00 1.00 250000.00
8 Олон үйлдэлт принтер  – БХТөв – Б байр 00003305 ш 380000.00 1.00 380000.00
9 Багш сандал хар  – БХТөв – Б байр 00003307 ш 45000.00 1.00 45000.00
10 Цагаан самбар  – БХТөв – Б байр 00003308 ш 125000.00 1.00 125000.00
11 Ус буцалгагч  – БХТөв – Б байр 00003309 ш 165000.00 1.00 165000.00
12 Тавиур  – БХТөв – Б байр 00003310 ш 100000.00 1.00 100000.00
13 Босоо толь  – БХТөв – Б байр 00003311 ш 50000.00 1.00 50000.00
14 Хаяг  – БХТөв – Б байр 00003312 ш 35000.00 1.00 35000.00
Нийт дүн 32.00 6930000.00

 

8 дугаар сургуулийн “ Багш хөгжлийн төв”  хичээлийн А байр

Материал үнэт зүйлийн нэр, зэрэг, дугаар Код Хэмжих нэгж Нэг бүрийн үнэ Хүлээн авсан
Тоо Дүн
1 3 үйлдэлт принтер – Samsung – XPRESS M2070 00003079 ш 192614.00 1.00 192614.00
2 Печь – GALANZ 00003080 ш 135432.00 1.00 135432.00
3 Хөргөгч WANDAO 00003081 ш 451440.00 1.00 451440.00
4 Ус буцалгагч – SPORT 00003082 ш 125400.00 1.00 125400.00
5 Багш ширээ – БХТөв 00003083 ш 140448.00 25.00 3511200.00
6 Багш сандал – БХТөв 00003084 ш 65208.00 25.00 1630200.00
7 Номын тавиур – БХТөв 00003085 ш 285912.00 3.00 857736.00
8 Файлын төмөр шүүгээ – БХТөв 00003086 ш 270864.00 12.00 3250368.00
9 Багш хувцасны шүүгээ – БХТөв 00003087 ш 210672.00 4.00 842688.00
10 Уулзалтын ширээ – БХТөв 00003088 ш 983136.00 1.00 983136.00
11 Цагаан самбар – БХТөв 00003089 ш 125400.00 1.00 125400.00
12 Печь тавих намхан шүүгээ – БХТөв 00003090 ш 98314.00 1.00 98314.00
13 Босоо толь – БХТөв 00003091 ш 80256.00 1.00 80256.00
14 БХТөвийн хаяг 00003092 ш 30096.00 1.00 30096.00
Нийт дүн 78.00 12314280.00

Хариулт үлдээх