Цэс

Сурагчдыг зам тээврийн осол , хулгай дээрэмд өртөх, PC тоглоомд донтох, гэмт хэрэг зөрчилд холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх сургалт боллоо.

2017-10-16 - Мэдээ, мэдээлэл
Сурагчдыг зам тээврийн осол , хулгай дээрэмд өртөх, PC тоглоомд донтох, гэмт хэрэг зөрчилд холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх сургалт боллоо.

Сурагчдыг зам тээврийн осол , хулгай дээрэмд өртөх, PC тоглоомд донтох, гэмт хэрэг зөрчилд холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 6-7 дугаар ангийн 97 сурагчид Хэрлэн сумын 7 дугаар багийн хэсгийн байцаагч н. Энхбаяр, Цагдаагийн газрын хэрэг бүртгэх тасгийн мөрдөн байцаагч н.Очир эрдэнэ, н.Дашхүү нар  Цахим гэмт хэрэг, PC тоглоомд донтох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх нь сургалтыг зохион явуулсан. Сурагчид  сургалтанд хамрагдсанаар хичээлийн бус цагаар гадуур тэнэх, PC тоглоом тоглосноор эрсдэлд өртөх аюултайг ойлгож авсан.