Цэс

“Цэвэр гар-Бидний ирээдүй” сургалт

2018-10-01 - Мэдээ, мэдээлэл

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, лабраторын тасгийн мэргэжилтэнгүүд бага сургуулийн 4-р ангийн сурагчдын дунд “Цэвэр гар-Бидний ирээдүй” сургалтыг зохион байгуулж 10 сурагчийг сонгон гарын ариун цэвэр, нян бактерийг шалгах төхөөрөмжөөр туршилт хийж зөвлөгөө мэдээллийг хүргэлээ. Мөн хүүхдэд худалдаалахыг хориглосон хүнсний бүтээгдэхүүний талаарх мэдээллийг хийлээ.

Хариулт үлдээх