Цэс

“Хүүхдийг хүмүүжүүлэх эерэг арга”-ын сургалт

2018-10-01 - Мэдээ, мэдээлэл

Тус сургуулийн 5 дугаар ангийн эцэг эхийн дунд “Хүүхдийг хүмүүжүүлэх эерэг арга”-ын сургалтыг Аймгийн ГБХЗГ-ын мэргэжилтэн Н.Туяацэцэгтэ

й хамтран зохион байгууллаа. Хамтран ажилласан АУБ нартаа баярлалаа.

Хариулт үлдээх