Цэс

Хүнсний тeхнологиийн сэдвээр 7р ангиудын дунд тайлант хичээлдээ идэвхитэй оролцсон сурагчдадаа баярлалаа.

2018-10-19 - Дугуйлан, секц
Хүнсний тeхнологиийн сэдвээр 7р ангиудын дунд тайлант хичээлдээ идэвхитэй оролцсон сурагчдадаа баярлалаа.

Хариулт үлдээх