Цэс

аймгийн эрдэм шинжилгээний илтгэлийн уралдаанд багш Х.Алтанцэцэг тэргүүн байр эзэлсэн байна.

2019-02-12 - Мэдээ, мэдээлэл

Багшийн хөгжил-сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүний хэрэглээ сэдэвт -2019 оны эрдэм шинжилгээний хурлын 2 дугаар шатанд нийгмийн ухааны багш Х.АЛТАНЦЭЦЭГ тэргүүн байр эзэлсэн байна.Багшдаа дараа дараагийн уралдаан тэмцээнд нь амжилт хүсье.

Хариулт үлдээх