Цэс

суурь боловсролын багш нарт мэдээллийн технологийн сургалт амжилттай зохион явууллаа.

2019-02-12 - Мэдээ, мэдээлэл
суурь боловсролын багш нарт мэдээллийн технологийн сургалт амжилттай зохион явууллаа.

Jica болон боловсролын яамнаас зохион байгуулсан суурь боловсролын багш нарт мэдээллийн харилцаа холбооны ахисан түвшиний сургалтыг сурагч багшаар бэлтгэгдсэн Багш Б.Өлзий-Ориших, Л.Тайванжаргал, Г.Нарангарав нар суурь боловсролын багш нарт 2 өдрийн турш зохион байгуулан явууллаа.

Хариулт үлдээх